<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 8

W
nikt

S  A J
H  J 9 8 5 4
D  J 6 5
C  A 7 2
 
S  6 5 3 2
H  A 7
D  Q 3 2
C  K J 9 6
8S  K 9 8 7
H  K 3 2
D  A 10 4
C  Q 8 4
 S  Q 10 4
H  Q 10 6
D  K 9 8 7
C  10 5 3
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N54654 E79679
S54654 W79679
Minimax: 1S E, -140
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.18 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-12-19 o 19:49:20