<< < 383940414243444546474849505152535455565758 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 18

E
NS

S  Q 5 4
H  J 10 9 4 3
D  K J 2
C  3 2
 
S  6 3 2
H  A Q
D  A Q 8 5 4 3
C  J 9
2S  10 9 7
H  8 5
D  10 9
C  A K 10 8 5 4
 S  A K J 8
H  K 7 6 2
D  7 6
C  Q 7 6
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N58855 E75588
S58855 W75588
Minimax: 2Nx W, +100
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.18 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-12-19 o 19:49:20