X Mityng Brydżowy Ziemi Konińskiej

Turniej eliminacyjny cyklu Grand Prix Wielkopolski

Konin, 25 kwietnia 2009
   

<<  ... 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 15

S
NS

S  A 7 3 2
H  K Q 8
D  J 8
C  10 9 8 2
 
S  9 8 6
H  10 7 5
D  A K Q 7 5 3
C  5
15S  J 5
H  6 4
D  9 6 4 2
C  A K J 7 3
 S  K Q 10 4
H  A J 9 3 2
D  10
C  Q 6 4
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N59925 E43396
S59925 W43396
Minimax: 4Dx W, +100
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.3 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-04-25 o 18:03:59