CongressScore

Aktualna wersja stabilna: 1.3.4 oraz 1.3.6 (02.05.2010)

Zainteresowany? Pisz!

Program służy do obliczania wyników klasyfikacji długofalowych. Dwa sposoby liczenia: suma PDF lub suma procentów. Dane turniejów pobierane są z plików *.csv w formacie MSC CEZAR, generowanych przez programy liczące (m.in. KoPS czy Teamy J.Romańskiego (*)).

Program policzy także szybko klasyfikacje klubów, miast, szkół itp!!

Główne możliwości programu:

 • wyniki generowane do formatu html, umożliwiającego łatwe opublikowanie ich w Internecie lub wydruk na drukarce
 • długa fala z pełnymi informacjami (imię, nazwisko, wk, okręg, informacja junior/senior itp, możliwy także klub); przy tym brak problemów z rozróżnianiem zawodników o tych samych nazwiskach i inicjałach imion, jak w powszechnie używanym dotychczas programie do długiej fali
 • modyfikowana liczba zaliczanych zawodnikowi wyników
 • możliwość zdefiniowania priorytetów dla poszczególnych turniejów, rozstrzygających w przypadku zajęcia miejsc ex-aequo
 • zaliczanie turniejów ze względu na typ (np. zaliczane: 3 z 5 na maksy, 2 z 3 na impy, teamy, indywiduel)
 • liczenie klasyfikacji grupowych: klubów, miast, szkół itp.

Wynik działania programu:

Wymagania:

* - Jeszcze drobna uwaga do najpopularniejszych programów liczących. Plik .csv wczytywany do Congress Score'a musi być zgodny ze specyfikacją, tzn. dziewiąta jego kolumna zawiera klub (dla CS'a raczej nieistotne), a dopiero dziesiąta zawiera PDFy.
KoPS generuje csv w ten sposób wtedy, gdy w kops.ini opcja
[CSVKLUBPDF] * zapisuj klub i pdf do csv, TAK lub NIE
jest ustawiona na TAK; natomiast Teamy generują csv z pdf-ami poprawnie dopiero od wersji 5.0.29. W przypadku korzystania z wersji poprzednich należy odpalić *.csv w Excelu i dodać ew. brakujące kolumny (mogą być puste), tak by PDFy znalazły się w kolumnie dziesiątej (kolumna J).

Zainteresowany? Pisz!

 

Historia wersji

 

1.3.4 (02.05.2010)

 • pdfy mogą być niecałkowite (suma zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku)

1.3.3 (31.03.2010)

 • poprawiona obsługa csv (problem średnika wewnątrz pola)
 • poprawiony bug przy liczonych=0 w klasyfikacjach klubowych (występował tylko w 1.3.2)
 • poprawki kosmetyczne

1.3.2 (22.11.2009)

 • w klasyfikacjach grupowych możliwość zmiany liczby zaliczanych najlepszych zawodników z danej grupy
 • poprawki kosmetyczne

1.3.1 (13.10.2009)

 • dodano przycisk "usuń bazę/falę" w okienku "Otwórz"
 • poprawiono bug z użyciem pojedyńczego apostrofu w Logoh'u
 • poprawiono bug z wyjściem z okienka "Nowa" bez tworzenia nowej fali
 • poprawki kosmetyczne

1.3 (01.10.2009 oraz wcześniejsze RC)

 • STARE KLASYFIKACJE NIE DZIAŁAJĄ - aby działały, trzeba na nich wykonać te zapytania
 • możliwość definiowania grup turniejów - np. liczone 3 najlepsze na maksy, 2 najlepsze na impy, zawsze indywiduel i zawsze KMP
 • liczenie klasyfikacji klubów, miast, szkół etc.
 • działa alt+tab jak jest otwarte "pod-okienko"
 • poprawiona obsługa wyjątków przy wczytywaniu turnieju

1.2.8 (30.08.2009)

 • funkcja "podmień turniej"
 • poprawiony bug z naciśnięciem enter w okienku "logoh"
 • poprawiony błąd przy N(X) i nieistniejącym w bazie zawodniku (tzn. są punkty, nie ma nazwiska)

1.2.6 (14.08.2009)

 • wagi zostały przemianowane na priorytety
  teraz może istnieć dowolna liczba turniejów o priorytecie 0 oraz maksymalnie jeden turniej o priorytecie N, dla każdego N>0
 • dodano port do ustawień MySQL
 • poprawiony drobny bug z blokowaniem się pola "liczonych turniejów" jeśli próbowaliśmy tam coś wpisać, a żaden turniej nie był jeszcze wczytany
 • zawodnicy, którzy zajęli miejsca ex-aequo, są posortowani alfabetycznie (dotychczas zdarzały się wyjątki od tej reguły)
 • poprawiony plik pomocy

1.2.5 (28.07.2009)

 • poprawka drobnego bug'a niepozwalającego dodać zawodnika w niektórych sytuacjach po wcześniejszej ręcznej edycji bazy lub usunięciu niektórych turniejów
 • dodatkowe zabezpieczenie w funkcji transferu punktów między zawodnikami
 • rozszerzenie pola shortname (wszystkie stare klasyfikacje działają prawidłowo)

1.2.4 (26.07.2009)

 • dodano trochę zabezpieczeń przed błędami wynikającymi z niewłaściwej, ręcznej edycji bazy
 • dodana możliwość transferu punktów między zawodnikami
 • możliwość ustawienia by program brał pod uwagę, że wczytywani z *.csv niezrzeszeni mogą mieć imiona i nazwiska pozbawione polskich znaków (taka sytuacja się nie zdarzy jeśli zawsze używamy KoPS+WinLista, Teamy itp.) - jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji KONIECZNIE zapoznaj się z jej instrukcją

1.2.2 (25.07.2009)

 • od razu po wczytaniu turnieju pojawia się okienko umożliwiające wprowadzenie nazwy, wagi czy linku turnieju
 • z okienka dodawania niezrzeszonych znika opcja "pomiń"
 • jeżeli zawodnik jest niezrzeszony i nie ma w bazie żadnego o tym samym imieniu i nazwisku, to przy wczytywaniu turnieju program o takiego nie pyta - taki zawodnik jest od razu dodawany do bazy jako nowy; pytanie pojawia się tylko, jeśli w bazie są już jacyś zawodnicy o tym samym imieniu i nazwisku; (po wczytaniu turnieju pojawia się lista zawodników dodanych do bazy automatycznie)
 • liczba zaliczanych turniejów może być zdefiniowana z góry na np. 10, mimo że wczytanych turniejów jest tylko 5 (wcześniej było to niemożliwe)

1.2.1 (21.07.2009)

 • poprawione problemy z kodowaniem przy domyślnym kodowaniu bazy innym niż latin2
 • drobiazgi techniczno-kosmetyczne

1.2 (19.07.2009)

 • poprawiony błąd z kodowaniem
 • wczytywanie bazy zawodników na 3 sposoby: bezpośrednio z Internetu (Cezar), lokalnie z pliku baza.csv, z JFR Teamy; możliwość aktualizacji bazy
 • poprawiona obsługa wyjątków MySQL
 • logoh edytowane bezpośrednio w programie
 • nagłówki kolumn z nazwami poszczególnych turniejów w html mogą być linkami do wyników
 • aby klasyfikacje stworzone w poprzednich wersjach działały z bieżącą to na każdej należy wykonać:
  ALTER TABLE `tournaments` ADD COLUMN `link` varchar(100) default NULL;

1.1.2 (15.07.2009)

 • gdy wystąpi błąd przy wczytywaniu turnieju to w `data` zostają "osierocone" rekordy - pojawił się przycisk do ich łatwego usuwania ("usuwanie błędów")
 • poprawione drobiazgi z wyświetlaniem float-ów (w wariancie z sumowaniem procentów)

1.1 (13.07.2009)

 • lekko poprawiona obsługa błędów
 • drobny bug z wk (bo czasem "0", czasem "0.0" a czasem "null")
 • poprawiony problem z podawaiem wszystkich danych (klucz i dane MySQL) przy każdej zmianie programu (nowa wersja, przeniesienie pliku)
 • instalka

1.0.4 (10.07.2009)

 • logoh czytane z bazy tylko gdy potrzebne (nie trzymane w programie)
 • dynamiczny colspan w empty.html (zazwyczaj trochę za duży, ale przeglądarki sobie radzą)
 • opcjonalna kolumna "pierwszy do poprawki" - N(X), gdzie N - liczba turniejów, w których zawodnik zapunktował, X - pierwszy wynik do poprawki
 • opcje turniejów (shortname, waga, pokazywanie na wydruku) edytowalne z poziomu programu

1.0.2 (05.07.2009)

 • drobiazgi kosmetyczne dla ŁK
 • kolumna `show` w `tournaments` (czy pokazywać dany turniej na wydruku)

1.0.1 (04.07.2009)

 • zmiany kosmetyczne
 • wydruk wyników albo z logoh z `admin` albo z [h2]NAZWA DLUGIEJ FALI[/h2] (jak generujemy wyniki do wywieszenia na ścianie to często nie chcemy w nagłówku mieć całego logoh'a)

1.0 (03.07.2009)

 • pierwsza, w pełni działająca wersja

0.1 - 0.4.5 (do 14.06.2009)

 • powstawanie programu, ale da się używać go już do liczenia (vide: kongres poznański)