X Mityng Brydżowy Ziemi Konińskiej

Turniej eliminacyjny cyklu Grand Prix Wielkopolski

Konin, 25 kwietnia 2009
   

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 ...  >>
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 2

E
NS

S  K 10 3
H  9 8 7 6
D  3
C  A Q 10 5 3
 
S  A J
H  Q 10 5 4 3
D  A Q 8 4 2
C  2
2S  Q 9 8 5 2
H  A K
D  10 5
C  K J 9 8
 S  7 6 4
H  J 2
D  K J 9 7 6
C  7 6 4
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N22245 E11111198
S22245 W11111198
Minimax: 3N W, -460
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.3 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-04-25 o 18:03:59