X Mityng Brydżowy Ziemi Konińskiej

Turniej eliminacyjny cyklu Grand Prix Wielkopolski

Konin, 25 kwietnia 2009
   

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 ...  >>
 <      > 

 
 numerykont
rakt
rozg
rywa
wistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 11

S
nikt

S  10 4 2
H  K 10 8 3 2
D  J 6
C  8 6 2
 
S  A K 9 8
H  7 4
D  K Q 9 2
C  J 9 5
11S  Q J 7 6
H  A Q 6
D  8 5
C  A K 7 4
 S  5 3
H  J 9 5
D  A 10 7 4 3
C  Q 10 3
 
Ilość lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N22532 E101181011
S22532 W101181011
Minimax: 4S E, -450
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.3 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-04-25 o 18:03:59