M++ Compiler

Uwaga! Niniejsza strona powstała w latach 2003-2005. Niewiele jest jeszcze na czasie...

 

M++ Compiler jest kompilatorem stworzonego przeze mnie języka M++. Podstawowym składnikiem pakietu jest wsadowy kompilator "mpp.exe". Nie posiada on własnego edytora, przez co kod programu należy przygotować w dowolnym innym programie zapisujacym pliki w formacie TXT (chociażby Notatnik z Windows).

Pliki skompilowane za pomoca M++ Compiler mają format COM, przez co moga być uruchamiane w dowolnym środowisku kompatybilnym z systemem DOS. Należy pamiętać, że pliki typu COM nie mogą być większe niż 64 kB!

W skład pakietu wchodzi także konwerter plików "com2exe.exe", który zamienia pliki COM na pliki EXE.

Język posiada bardzo prostą składnie wzorowana na językach Pascal, C++ oraz Assembler. Wszystkie jego instrukcje są tak zaprojektowane, że prędkością dorównuja 32-bitowemu Assemblerowi.

Pełna wersja pliku pomocy wraz z opisem wszystkich elementów języka M++ dostępna jest tutaj.

Jedna z wersji M++ Compiler otrzymała wyróżnienie w finale XII edycji Kaliskiego Konkursu Informatycznego, inna zakwalifikowała się do finału XIII edycji.

Pobierz

 

Historia wersji

1.5a (23.01.2005)
- wprowadzono zmienne (byte i char)
- zmieniono sposób zapisu programu do pliku COM
- zmieniono nazwy niektórych instrukcji (np. pętli)
- usunięto instrukcje Readkey, Write i GotoXY (pozostały ich odpowiedniki: get, put i nl)
- wprowadzono skok do etykiety
- poprawiono procedurę wait
- wprowadzono obsługę zmiennych przez instrukcje put i get

1.4 (02.10.2004)
- wprowadzono dyrektywy kompilatora
- dodano dyrektywę !E
- dodano instrukcje put i nl

1.3 (24.09.2004)
- dodano pętle
- dodano instrukcje stc (SeT Counter)
- ulepszono instrukcję REP
- dodano instrukcje GotoXY

1.2+ (25.08.2004)
- ulepszono instrukcje REP o obsługę większej ilośći instrukcji
- można używać etykiety "Label" przy skoku pętli REP

1.2 (23.08.2004)
- dodano pętle nieskończoną - instrukcje REP

1.1 (30.06.2004)
- umożliwiono wprowadzanie do instrukcji więcej niż jednego parametru (maks. 5)
- dodano możliwość wyświetlania pikseli
- dodano instrukcje skoku bezwarunkowego

1.0b (21.05.2004)
- dodano możliwość używania tzw. "białych znaków" w dowolnych miejscach kodu
- poprawiono odczytywanie parametrów tekstowych
- zmieniono algorytm wyświetlania tekstu
- wprowadzono uruchamianie trybów SVGA
- wprowadzono obsługę głośnika systemowego
- poprawiono użycie instrukcji kodu maszynowego (HEX=MCI)
- zmieniono procedury 16-bitowe na 32-bitowe

1.0a (27.03.2004)
- poprawienie obsługi programu
- usunięcie niedoróbek

0.8b (6.01.2004)
- dodanie wyświetlania tekstu (ciągów znaków)

0.7 (4.01.2004)
- dodano wybieranie pliku metodą Drag&Drop
- poprawiono obsługę plików przez kompilator

0.6+ (22.12.2003)
- poprawiono obsługę ekranu w trybie tekstowym

0.6 (22.12.2003)
- dodano konwerter plików COM na EXE
- dodano obługę ekranu w trybie tekstowym

0.5b (20.12.2003)
- poprawiono obsługę wszystkich trybów VGA

0.4a (19.12.2003)
- dodano obsługę wszystkich trybów VGA
- poprawiono obsługę błędów

0.3+ (15.12.2003)
- dodano obsługę trybów VGA (03h i 13h)

0.3a (15.12.2003)
- dodano obsługę ekranu w trybie graficznym
- dodano obsługę kodu maszynowego (HEX)

0.1 ... 0.2 (xx.12.2003)
- powstawanie kompilatora
- obsługa klawiatury